Wat we doen

Het traditionele domein van facility management is het beheren van huisvesting, services en middelen. Vanuit de visie dat er in een facilitair proces behoefte is aan een onafhankelijke partij die naast de opdrachtgever staat en die de belangen van de opdrachtgever tijdens het gehele proces binnen de afgesproken kaders behartigt.

2.0
Bovenstaande activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met de andere ondersteunende disciplines, zoals vastgoed management, interieur management, ICT, project management en park management. FM Gebouw is erkend op het gebied van deze onderdelen en geeft professionele opdrachtgevers zekerheid, winst en gemak tijdens het gehele proces.

In de rol van Facility(proces)manager adviseert, ondersteunt, en vertegenwoordigt FM Gebouw opdrachtgevers bij het ontwikkelen en realiseren van facilitair gerelateerde projecten en vraagstukken.

Vastgoed Management

Naast facilitair management introduceert FM Gebouw Interieurmanagement, vanuit de visie  dat er in een interieurproces behoefte is aan een onafhankelijke partij die naast de opdrachtgever staat en die de belangen van de opdrachtgever tijdens het gehele interieurproces binnen de afgesproken kaders behartigt.

Het uitvoeren van interieurplannen vergt tijd en energie en vereist daarnaast een bepaalde mate van vakinhoudelijke kennis en kunde. FM Gebouw is erkend op het gebied van Interieurmanagement en geeft professionele opdrachtgevers zekerheid, winst en gemak tijdens het interieurproces. Gedurende dit inrichtingsproces worden alle ‘GOTIK’-beheersaspecten en hun interacties integraal door FM Gebouw beheerst: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

In de rol van interieur(proces)manager adviseert, ondersteunt, en vertegenwoordigt FM Gebouw opdrachtgevers bij het ontwikkelen en realiseren van interieur gerelateerde projecten.

Interieur ontwerp en realisatie

Project Management tekst

Het aantal medewerkers is flexibel. Per project wordt een team van professionals samengesteld. Dat kunnen freelancers zijn, maar ook architectenbureaus, interieurarchitecten of juridisch specialisten. Dit brengt een grote mate van flexibiliteit, diversiteit en kennisdeling met zich mee. Inmiddels is gebleken dat deze werkwijze zeer succesvol is.

Een selectie van onze opdrachtgevers